1.      Oster-Matthiasbote 2020 (04.04.2020-26.04.2020)
 
2.      Matthiasbote Februar/März 2020 (22.02.2020-29.03.2020)
 
3.      Matthiasbote Januar/Februar 2020 (18.01.2020-23.02.2020)
 
4.      Weihnachts-Matthiasbote 2019 (14.12.2019-19.01.2020)
 
5.      Matthiasbote November/Dezember 2019 (16.11.2019-15.12.2019)
 
6.      Matthiasbote Oktober/November 2019 (19.10.2019-17.11.2019)
 
7.      Matthiasbote September/Oktober 2019 (14.09.2019-20.10.2019)
 
8.      Matthiasbote August/September 2019 (17.08.2019-15.09.2019)
 
9.      Sommer-Matthiasbote 2019 (15.06.2019-18.08.2019)